LICEUL TEORETIC �O.C.TASLAUANU"

OCT

OFERTA CURRICULARA

Oferta curriculara_2021-2022.pdf

Oferta curriculara_2019-2020.pdf

Plan de scolarizare 

1 clasa pregatitoare: 25 locuri
1 clasa a V-a: 30 locuri
4 clase a IX-a:
- matematica-informatica: 28 locuri
- stiinte ale naturii: 28 locuri
- filologie: 28 locuri
- stiinte ale naturii: 28 locuri
Oferta educationala LTOCT
DISCIPLINE CDS

PLANURI-CADRU 
Primar OMECTS  3371/ 12.03.2013
Giumnaziu OMENCS 3590/05.04.2016
Liceu OMECI 3410/16.03.2009

SCHEME ORARE
Invatamant primarCP-IV
Invatamant gimnazialV-VIII
Nivel licealIXA,B,C,D
XA,B,C,D
XIA,B,C,D
XIIA,B,C,D
Programe școlare

ACTIVITATEA EDUCATIVA