LICEUL TEORETIC �O.C.TASLAUANU"

OCT

BUGET

DOCUMENTE MANAGERIALE

DOCUMENTE DE DIAGNOZA

  DOCUMENTE DE PROGNOZA


  Program saptamanal director
  Fisa de observare a lectiei

  ORGANIZARE
  Regulament de organizare LTOCT ROF_LTOCT_2018.pdf

  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  Componenta, atributii, grafic 2016-2017

  HOTĂRRI CA 2016-2017

   

    

  07.09.2016

  HCA 27-42

  27

  Aprobare revizuire ROFLTOCT 2016-2017

  28

  Aprobare constituire clase, repartiție Diriginți/nvățători

  29

  Aprobare Responsabili Comisii metodice

  30

  Aprobare Coordonator proiecte-programe educative

  31

  Aprobare Comisii de lucru 2016-2017

  32

  Aprobare calificative anuale PD / PDA 2015-2016

  33

  Aprobarea Indicatori performanţă / Alocare punctaj criteriu din Fişa de evaluare PD, PDA  pentru 2016-2017

  34

  Aprobare orar/scheme orare

  35

  Aprobare proiect Școală după școală

  36

  Aprobare Transfer elevi

  37

  Aprobare Grafic și tematică CA+ Atribuții CA

  38

  Aprobare Atribuire ore n regim  de PCO pentru titulari

  39

  Aprobare Fișa postului

  40

  Aprobare Tarife și taxe

  41

  Aprobare schemă ncadrare personal didactic auxiliar și nedidactic

  42

  Aprobare modificare CIM


  26.IX.2016

  HCA 43-48

  43

  Aprobare Raport general starea nvățămntului 2015-2016

  44

  Aprobare RAEI 2015-2016

  45

  Aprobare Plan-managerial 2016-2017

  46

  Aprobare propuneri membrii concurs directori

  47

  Aprobare componență grup de lucru Regulament Intern LTOCT

  48

  Aprobare componență comisie concurs ocupare post fochist / comisie contestații